Ceramic mosaics

(All sizes are in millimeters)

K22

Colour: Rustic Grey

Finish: Glazed

Sheet Size: 284 x 298

K23

Colour: Rustic Powder Blue

Finish: Glazed

Sheet Size: 292 x 280

K24

Colour: Rustic Green

Finish: Glazed

Sheet Size: 284 x 298

K35

Colour: Emerald Green

Finish: Gloss

Sheet Size: 150x 75 x 8

K36

Colour: Light Green

Finish: Gloss

Sheet Size: 150 x 75 x 8

K40

Colour: Grey

Finish: Gloss

Sheet Size: 150 x 75 x 8

K44

Colour: Blue Turquoise

Finish: Gloss

Sheet Size: 150 x 75 x 8

K51

Colour: Silver

Finish: Metallic

Sheet Size: 150 x 150 x 8

M166

Colour: Feather White 

Finish: Matt & Glossed

Sheet Size: 282 x 286

K37

Colour: Mint Green

Finish: Gloss

Sheet Size: 150 x 75 x 8

K38

Colour: Vintage Blue

Finish: Gloss

Sheet Size: 150 x 75 x 8

K39

Colour: Sky Blue

Finish: Gloss

Sheet Size: 150 x 75 x 8

K41

Colour: Dark Grey

Finish: Gloss

Sheet Size: 150 x 75 x 8

K45

Colour: Aqua

Finish: Gloss

Sheet Size: 150 x 75 x 8

M163

Colour: Black

Finish: Matt & Glossed

Sheet Size:265 x 282

M167

Colour: Feather Black

Finish: Matt & Glossed

Sheet Size: 282 x 286

K42

Colour: Silver

Finish: Metallic

Sheet Size: 150 x 75 x 8

K46

Colour: Vintage Pink

Finish: Gloss

Sheet Size: 150 x 75 x 8

M164

Colour: White

Finish: Matt & Glossed

Sheet Size: 265 x 282

M168

Colour: Feather Grey

Finish: Matt & Glossed

Sheet Size: 282 x 286

K43

Colour: Blue

Finish: Gloss

Sheet Size: 150 x 75 x 8

K50

Colour: White

Finish: Matt

Sheet Size: 150 x 150 x 8

M165

Colour: Grey

Finish: Matt & Glossed

Sheet Size: 265 x 282

M169

Colour: White 

Finish: Matt & Glossed

Sheet Size: 305 x 302

M170

Colour: Black

Finish: Matt & Glossed

Sheet Size: 305 x 302

M174

Colour: Grey

Finish: Matt & Glossed

Sheet Size: 300 x 300

M179

Colour: Black

Finish: Pearlescent

Sheet Size: 298 x 298

M171

Colour: Grey

Finish: Matt & Glossed

Sheet Size: 305 x 302

M172

Colour: White

Finish: Matt & Glossed

Sheet Size: 300 x 300

M173

Colour: Black

Finish: Matt & Glossed

Sheet Size: 300 x 300

M175

Colour: White

Finish: Matt & Glossed

Sheet Size: 298 x 298

M180

Colour: Black

Finish: Pearlescent

Sheet Size: 298 x 298

M176

Colour: White

Finish: Pearlescent

Sheet Size: 298 x 298

M181

Colour: Black

Finish: Pearlescent

Sheet Size: 298 x 298

M178

Colour: White

Finish: Pearlescent

Sheet Size: 298 x 298

M182

Colour: White

Finish: Pearlescent

Sheet Size: 304 x 295

M183

Colour: White & Grey

Finish: Pearlescent

Sheet Size: 304 x 295

M187

Colour: White

Finish: Pearlescent

Sheet Size: 398 x 321

M184

Colour: White & Grey

Finish: Pearlescent

Sheet Size: 308 x 290

C169

Colour: Black

Finish: Available in Matt & Gloss

Sheet Size: 310x273

M185

Colour: White

Finish: Pearlescent

Sheet Size: 308 x 294

C170

Colour: White

Finish: Available in Matt & Gloss

Sheet Size: 310x273

M186

Colour: White

Finish: Pearlescent

Sheet Size: 298 x 321

G15

Colour: Bronze

Finish: Matt

Sheet Size: 211x246

G17

Colour: Blue/Aqua

Finish: Gloss

Sheet Size: 342x351

Z72

Colour: Antique Fishscale

Finish: Matt

Sheet Size: 250x270

G19

Colour: Grey/Yellow

Finish: Gloss

Sheet Size: 300x300

Z73

Colour: White Fishscale

Finish: Gloss

Sheet Size: 250x270

G24

Colour: White

Finish: Gloss

Sheet Size: 290x250

Z75

Colour: Silver Fishscale

Finish: Matt

Sheet Size: 250x270

G25

Colour: Bronze

Finish: Matt

Sheet Size: 290x250

Z78

Colour: Antique Diamond

Finish: Matt

Sheet Size: 230x230

Z77

Colour: Brass Hexagon

Finish: Matt

Sheet Size: 250x277

Z79

Colour: White Hexagon

Finish: Gloss

Sheet Size: 250x277

Z76

Colour: Antique Honeycomb

Finish: Matt

Sheet Size: 212x250

Z74

Colour: Antique Square

Finish: Matt

Sheet Size: 309x309

geometric rectangular white marbled look

N3

Colour: Calcatta

Finish: Gloss

Sheet Size: 290x269

N4

Colour: Statuario

Finish: Gloss

Sheet Size: 247x365

geometric rectangular white tiles in a verticle arrow formation marbled look

N5

Colour: Statuario

Finish: Gloss

Sheet Size: 315x285

geometric rectangular white marbled look

N6

Colour: Statuario

Finish: Gloss

Sheet Size: 365x245

No Code 3.png

A405

Colour: Silver

Finish: Matte

Sheet Size: 73x73

No Code 19.png

A404

Colour: Blue

Finish: Matte

Sheet Size: 73x73

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • YouTube - White Circle
  • White Pinterest Icon
Monday                 10.00 am   to  2:00 pm 
Tuesday - Friday       10.00 am   to  4:00 pm 
Saturday                 10:30 am   to  2:30 pm
Sunday                  CLOSED
CALL TO BOOK AN APPOINTMENT: 
Monday -- Saturday  9:00am to 7:30pm               
Phone: (02) 9310 7998
Fax:     (02) 9310 1845
9/112 McEvoy Street,
Alexandria NSW 2015